• phîng

釋義

 1. 動詞 判斷說明是非或好壞。

  第1項釋義的用例:

  • 請你評看啥人較有理。
   Tshiánn lí phîng khuànn siánn-lâng khah ū lí.
   (請你評斷看看誰比較有道理。)

分類

部首筆畫

言部 - 部首外5畫 - 共12畫