• lué

釋義

 1. 動詞 咒罵。

  第1項釋義的用例:

  • 伊串做攏是顧人怨的代誌,莫怪予人詈甲無一塊好。
   I tshuàn-tsò lóng sī kòo-lâng-uàn ê tāi-tsì, bo̍k-kuài hōo lâng lé kah bô tsi̍t tè hó.
   (他老是做惹人怨的事,難怪被罵得一無是處。)

  第1項釋義的近義:

分類

部首筆畫

言部 - 部首外5畫 - 共12畫

詞彙比較

詞彙比較表華語詞目:詈
詞彙 音讀
鹿港偏泉腔 lué
三峽偏泉腔 leré
臺北偏泉腔 詈罵 lué-mā
宜蘭偏漳腔 lué
臺南混合腔
高雄混合腔
金門偏泉腔 lué
馬公偏泉腔 lué
新竹偏泉腔 lué
臺中偏漳腔