• khùn

釋義

 1. 動詞 睡覺。

  第1項釋義的用例:

  • 我中晝食飽就愛睏。
   Guá tiong-tàu tsia̍h-pá tō ài-khùn.
   (我中午吃飽就會想睡覺。)
 2. 一段時間。

  第2項釋義的用例:

  • 我想一睏才了解伊講彼句話的意思。
   Guá siūnn tsi̍t khùn tsiah liáu-kái i kóng hit kù uē ê ì-sù.
   (我想了一陣子才了解他講那句話的意思。)
 3. 男女同榻而眠,表示發生過性行為。

  第3項釋義的用例:

  • 我看伊佮𪜶主管睏過矣。
   Guá khuànn i kah in tsú-kuán khùn--kuè--ah.
   (我認為他和他的主管已發生性行為了。)

分類

部首筆畫

目部 - 部首外7畫 - 共12畫