• tshòng

釋義

 1. 動詞 做、弄。

  第1項釋義的用例:

  • 你咧創啥物?
   Lí teh tshòng siánn-mih?
   (你在做什麼?)
  • 物件新新,毋通創歹去。
   Mi̍h-kiānn sin-sin, m̄-thang tshòng-pháinn--khì.
   (東西還是新的,不要弄壞了。)

又見音

分類

部首筆畫

刀部 - 部首外10畫 - 共12畫