• puê

釋義

 1. 動詞 伴隨。

  第1項釋義的用例:

  • 你陪我去學校好無?
   Lí puê guá khì ha̍k-hāu hó--bô?
   (你陪我去學校好不好?)
 2. 動詞 交往。

  第2項釋義的用例:

  • 交陪
   kau-puê
   (交往)
 3. 動詞 交際應酬、接待賓客。

  第3項釋義的用例:

  • 陪酒
   puê-tsiú
   (陪酒)

分類

部首筆畫

阜部 - 部首外8畫 - 共11畫