• tsoo

釋義

 1. 名詞 由兩人以上結合而成的小團體。

  第1項釋義的用例:

  • 兩人一組。
   Nn̄g lâng tsi̍t tsoo.
   (兩人一組。)
 2. 量詞 計算成套物品的單位。

  第2項釋義的用例:

  • 伊想欲買一組膨椅。
   I siūnn-beh bé tsi̍t tsoo phòng-í.
   (他想要買一套沙發。)

分類

部首筆畫

糸部 - 部首外5畫 - 共11畫