• suà

釋義

 1. 動詞 接、續。

  第1項釋義的用例:

  • 你先去食飯,賰的工課我紲落去做就好。
   Lí sing khì tsia̍h-pn̄g, tshun ê khang-khuè guá suà-lo̍h-khì tsò tō hó.
   (你先去吃飯,剩下的工作我接著做就好。)

  第1項釋義的近義:

部首筆畫

糸部 - 部首外5畫 - 共11畫

異用字