• kuà

釋義

 1. 動詞 懸掛。把東西懸掛起來。

  第1項釋義的用例:

  • 衫愛用衫仔弓掛起來。
   Sann ài iōng sann-á-king kuà--khí-lâi.
   (衣服要用衣架掛起來。)

  第1項釋義的近義:

 2. 動詞 佩戴珠寶、飾品。

  第2項釋義的用例:

  • 掛手環
   kuà tshiú-khuân
   (戴手鐲)
 3. 動詞 連帶、附加。

  第3項釋義的用例:

  • 一喙掛雙舌。
   Tsi̍t tshuì kuà siang tsi̍h.
   (一張嘴附帶兩個舌頭。比喻人口齒伶俐。)
  • 肉掛骨
   bah kuà kut
   (帶骨的肉)

又見音

部首筆畫

手部 - 部首外8畫 - 共11畫