• ku̍t

釋義

 1. 動詞 用鋤頭翻土。

  第1項釋義的用例:

  • 伊佇番薯園咧掘番薯。
   I tī han-tsî-hn̂g teh ku̍t han-tsî.
   (他正在地瓜園挖地瓜。)
  • 軟塗深掘
   nńg-thôo-tshim-ku̍t
   (引申為欺負好人或欺人太甚。)

部首筆畫

手部 - 部首外8畫 - 共11畫

詞彙比較

詞彙比較表華語詞目:掘
詞彙 音讀
鹿港偏泉腔 ku̍t
三峽偏泉腔 ku̍t
臺北偏泉腔 ku̍t
宜蘭偏漳腔 ku̍t
臺南混合腔 ku̍t
高雄混合腔 ku̍t
金門偏泉腔 ku̍t
馬公偏泉腔 ku̍t
新竹偏泉腔 ku̍t
臺中偏漳腔 ku̍t