• tìm

釋義

 1. 動詞 用手估量物體的輕重。

  第1項釋義的用例:

  • 麻煩你掂一下看偌重。
   Mâ-huân lí tìm--tsi̍t-ē khuànn guā tāng.
   (麻煩你掂掂看看有多重。)

分類

部首筆畫

手部 - 部首外8畫 - 共11畫

異用字