• kuānn

釋義

 1. 動詞 提、拿。用手勾抓住物品的把手或是用手下垂提取東西。

  第1項釋義的用例:

  • 捾菜籃仔
   kuānn tshài-nâ-á
   (提菜籃)
  • 捾水
   kuānn tsuí
   (提水)
 2. 名詞 提把、提手。器物上面可以用手提取的地方。

  第2項釋義的用例:

  • 桶捾
   tháng-kuānn
   (桶子的提把)
 3. 量詞 計算成串的東西。

  第3項釋義的用例:

  • 一大捾的荔枝
   tsi̍t tuā kuānn ê nāi-tsi
   (一大串的荔枝)
  • 一捾珠仔捾
   tsi̍t kuānn tsu-á-kuānn
   (一串串珠)
 4. 動詞 富含、帶有。

  第4項釋義的用例:

  • 伊的跤捾水。
   I ê kha kuānn-tsuí.
   (他的腳有水氣。指腳水腫。)
  • 捾跤氣
   kuānn kha-khì
   (腳氣病)

部首筆畫

手部 - 部首外8畫 - 共11畫