• tsîng

釋義

 1. 介詞 自從。

  第1項釋義的用例:

  • 伊從舊年到今攏無頭路。
   I tsîng kū-nî kàu-tann lóng bô thâu-lōo.
   (他從去年到現在都沒有工作。)

又見音

分類

部首筆畫

彳部 - 部首外8畫 - 共11畫