• khiā

釋義

 1. 動詞 站立。

  第1項釋義的用例:

  • 你徛佇遐創啥物?
   Lí khiā tī hia tshòng siánn-mih?
   (你站在那裡做什麼?)
 2. 動詞 住、居住。

  第2項釋義的用例:

  • 你徛佗位?
   Lí khiā tó-uī?
   (你住哪裡?)
 3. 動詞 豎立。

  第3項釋義的用例:

  • 頭前徛一枝電火柱仔。
   Thâu-tsîng khiā tsi̍t ki tiān-hué-thiāu-á.
   (前面豎立了一根電線桿。)
 4. 動詞 登記、注明。

  第4項釋義的用例:

  • 這間厝徛我的名。
   Tsit king tshù khiā guá ê miâ.
   (這間房子登記我的名字。)
 5. 動詞 建立、設置。

  第5項釋義的用例:

  • 徛館
   khiā kuán
   (建館)
  • 徛冊店
   khiā tsheh-tiàm
   (開書店)
 6. 動詞 分設。

  第6項釋義的用例:

  • 徛股
   khiā kóo
   (分立股份)
 7. 動詞 位居。

  第7項釋義的用例:

  • 徛頭
   khiā-thâu
   (居首位的人)
 8. 名詞 物體中能起支撐作用的部分,多是直立形狀。

  第8項釋義的用例:

  • 門徛
   mn̂g-khiā
   (門框兩邊的直木)
 9. 量詞 計算豎立物品的單位。

  第9項釋義的用例:

  • 一徛石條
   tsi̍t khiā tsio̍h-liâu
   (一根石柱)

部首筆畫

彳部 - 部首外8畫 - 共11畫

詞彙比較

詞彙比較表華語詞目:站
詞彙 音讀
鹿港偏泉腔 khiǎ
三峽偏泉腔 khiā
臺北偏泉腔 khiā
宜蘭偏漳腔 khiā
臺南混合腔 khiā
高雄混合腔 khiā
金門偏泉腔 khiā
馬公偏泉腔 khiā
新竹偏泉腔 khiā
臺中偏漳腔 khiā

異用字