• li̍k

釋義

 1. 動詞 綁緊、拉緊。

  第1項釋義的用例:

  • 索仔勒較絚咧,才袂去予風吹落去!
   Soh-á li̍k khah ân--leh, tsiah bē khì hōo hong tshue-lak--khì!
   (繩子拉緊一點,才不會被風吹掉!)

分類

部首筆畫

力部 - 部首外9畫 - 共11畫