• lòng

釋義

 1. 動詞 碰撞。

  第1項釋義的用例:

  • 伊無細膩去挵著電火柱。
   I bô-sè-jī khì lòng-tio̍h tiān-hué-thiāu.
   (他不小心撞到電線桿。)

  第1項釋義的近義:

 2. 動詞 敲打。

  第2項釋義的用例:

  • 挵大鼓
   lòng tuā-kóo
   (打大鼓)

近義

部首筆畫

手部 - 部首外7畫 - 共10畫

異用字