• sông

釋義

 1. 形容詞 土裡土氣、傻裡傻氣、俗氣。

  第1項釋義的用例:

  • 你毋通笑伊倯,伊真有學問閣有修養。
   Lí m̄-thang tshiò i sông, i tsin ū ha̍k-būn koh ū siu-ióng.
   (你不要笑他老土,他很有學問又有修養。)

部首筆畫

人部 - 部首外8畫 - 共10畫

異用字