• tsàu

釋義

 1. 動詞 吹彈樂器。

  第1項釋義的用例:

  • 奏樂
   tsàu-ga̍k
   (演奏音樂)
 2. 動詞 古代下屬對上司報告。

  第2項釋義的用例:

  • 啟奏
   khé-tsàu
   (啟奏)
 3. 動詞 打小報告。

  第3項釋義的用例:

  • 你毋驚伊去奏你的歹話?
   Lí m̄ kiann i khì tsàu lí ê pháinn-uē.
   (你不怕他去打小報告說你壞話?)

分類

部首筆畫

大部 - 部首外6畫 - 共9畫