• tshik

釋義

 1. 動詞 縮短距離。

  第1項釋義的用例:

  • 逐家共椅仔小促較倚咧,較好夾菜。
   Ta̍k-ke kā í-á sió tshik khah uá--leh, khah hó ngeh tshài.
   (大家把椅子稍微靠過來一點,比較方便夾菜。)
  • 索仔愛閣促較短咧,才袂傷櫳。
   Soh-á ài koh tshik khah té--leh, tsiah bē siunn lang.
   (繩子要再調短一點,才不會太稀疏。)

又見音

分類

部首筆畫

人部 - 部首外7畫 - 共9畫