• thiānn

釋義

 1. 動詞 支撐。

  第1項釋義的用例:

  • 用柱仔侹咧!
   Īng thiāu-á thiānn--leh!
   (用柱子支撐住!)
 2. 動詞 補強。

  第2項釋義的用例:

  • 用參仔侹身體。
   Īng sim-á thiānn sin-thé.
   (用人參補身體。)

部首筆畫

人部 - 部首外7畫 - 共9畫