• khíng

釋義

 1. 動詞 願意、同意。

  第1項釋義的用例:

  • 你是肯抑毋肯?
   Lí sī khíng ia̍h m̄ khíng?
   (你願意不願意?)
 2. 動詞 確認、認同。表示意志、語意堅決。

  第2項釋義的用例:

  • 肯定
   khíng-tīng
   (肯定)

分類

部首筆畫

肉部 - 部首外4畫 - 共8畫