• kuāinn

釋義

 1. 動詞 絆倒。

  第1項釋義的用例:

  • 伊去予別人的跤拐一下跋倒。
   I khì hōo pa̍t-lâng ê kha kuāinn tsi̍t-ē pua̍h-tó.
   (他被別人的腳絆一下跌倒了。)
 2. 動詞 扭。

  第2項釋義的用例:

  • 我的手去拐著矣。
   Guá ê tshiú khì kuāinn--tio̍h--ah.
   (我的手扭到了。)

又見音

部首筆畫

手部 - 部首外5畫 - 共8畫