• pha

釋義

 1. 動詞 撒下。

  第1項釋義的用例:

  • 拋網
   pha-bāng
   (撒網補魚)
 2. 動詞 翻轉。

  第2項釋義的用例:

  • 拋捙輪
   pha-tshia-lin
   (翻筋斗)
 3. 動詞 迂迴環繞。

  第3項釋義的用例:

  • 四界拋一輾。
   Sì-kè pha--tsi̍t-liàn.
   (四處走一趟。)
 4. 動詞 不定向的行動。

  第4項釋義的用例:

  • 拋拋走
   pha-pha-tsáu
   (到處遊蕩)
 5. 動詞 停擱。

  第5項釋義的用例:

  • 拋碇
   pha-tiānn
   (拋下船錨)
  • 車拋佇廟埕
   tshia pha tī biō-tiânn
   (車拋在廟庭)
  • 拋荒
   pha-hng
   (放棄田地任其荒廢)

又見音

分類

部首筆畫

手部 - 部首外5畫 - 共8畫