• kuè

釋義

 1. 動詞 埋怨、抱怨。

  第1項釋義的用例:

  • 人伊毋是刁持的,毋通怪人。
   Lâng i m̄ sī tiau-tî--ê, m̄-thang kuè--lâng.
   (人家他不是故意的,不要怪罪他人。)

又見音

分類

部首筆畫

心部 - 部首外5畫 - 共8畫