• hán

釋義

 1. 副詞 偶爾、難得。

  第1項釋義的用例:

  • 你今仔日哪會遮爾仔罕行?
   Lí kin-á-ji̍t ná ē tsiah-nī-á hán-kiânn?
   (你今天怎麼這麼難得來拜訪呢?)

分類

部首筆畫

网部 - 部首外3畫 - 共7畫