• tsai

釋義

 1. 名詞 災害、禍害。

  第1項釋義的用例:

  • 昨暗落大雨,阿英𪜶兜做水災。
   Tsa-àm lo̍h tuā-hōo, A-ing in tau tsò-tsuí-tsai.
   (昨天晚上下起大雨,阿英他家淹大水。)

又見音

分類

部首筆畫

火部 - 部首外3畫 - 共7畫