• put

釋義

 1. 動詞 把東西掃成堆再撥進容器中。

  第1項釋義的用例:

  • 米落甲規塗跤,趕緊抔起來。
   Bí lak kah kui thôo-kha, kuánn-kín put--khí-lâi.
   (米粒散落一地,趕快收拾收拾。)

分類

部首筆畫

手部 - 部首外4畫 - 共7畫