• pān

釋義

 1. 動詞 化妝、打扮。

  第1項釋義的用例:

  • 梳妝打扮
   se-tsng tánn-pān
   (梳妝打扮)
 2. 動詞 裝扮、表演。

  第2項釋義的用例:

  • 扮小生
   pān sió-sing
   (扮演小生)
  • 女扮男裝
   lú pān lâm tsong
   (女扮男裝)
 3. 動詞 裝出、假扮。

  第3項釋義的用例:

  • 扮笑面
   pān-tshiò-bīn
   (扮笑臉)

分類

部首筆畫

手部 - 部首外4畫 - 共7畫