• hiānn

釋義

  1. 名詞 草本植物。莖質硬,葉子有香氣、互生,呈長卵形,葉背密生白毛。秋天開淡黃或淡褐色花。葉揉成艾絨,可作印泥,也可以針灸治病。

又見音

分類

部首筆畫

艸部 - 部首外2畫 - 共6畫

詞彙比較

詞彙比較表華語詞目:艾
詞彙 音讀
鹿港偏泉腔 hiānn
三峽偏泉腔 hiānn
臺北偏泉腔 hiānn
宜蘭偏漳腔 hiānn
臺南混合腔 hiānn
艾草 hiānn-tsháu
高雄混合腔 hiānn
金門偏泉腔 hiānn
馬公偏泉腔 hiānn
新竹偏泉腔 hiānn
臺中偏漳腔 hiānn