• u̍t

釋義

 1. 動詞 潦草從事、隨意塗抹。

  第1項釋義的用例:

  • 作業凊彩聿聿咧就交出去。
   Tsok-gia̍p tshìn-tshái u̍t-u̍t--leh tō kau--tshut-khì.
   (作業隨便寫兩下就交了出去。)
 2. 動詞 沾染。

  第2項釋義的用例:

  • 伊無張持去聿著漆。
   I bô-tiunn-tî khì u̍t-tio̍h tshat.
   (他不小心去沾到油漆。)

分類

部首筆畫

聿部 - 部首外0畫 - 共6畫