• huānn

釋義

 1. 動詞 主持、掌管。

  第1項釋義的用例:

  • 扞家
   huānn-ke
   (持家)
 2. 動詞 用手扶著。

  第2項釋義的用例:

  • 你的手愛扞予伊好,才袂跋倒。
   Lí ê tshiú ài huānn hōo i hó, tsiah bē pua̍h-tó.
   (你的手要扶好,才不會跌倒。)

  第2項釋義的近義:

分類

部首筆畫

手部 - 部首外3畫 - 共6畫

異用字