• i̍k

釋義

 1. 連詞 也。

  第1項釋義的用例:

  • 伊佮我的關係是亦師亦友。
   I kah guá ê kuan-hē sī i̍k su i̍k iú.
   (他跟我的關係是老師也是朋友。)

分類

部首筆畫

亠部 - 部首外4畫 - 共6畫