• sió

釋義

 1. 形容詞 細微、是「大」的相反。

  第1項釋義的用例:

  • 小湧
   sió-íng
   (小浪)
 2. 形容詞 少許、些微。

  第2項釋義的用例:

  • 小可
   sió-khuá
   (稍微、一點點)
  • 小想一下
   sió siūnn--tsi̍t-ē
   (稍微想一下)
 3. 形容詞 年紀、輩份比較低的。

  第3項釋義的用例:

  • 小叔仔
   sió-tsik-á
   (丈夫的弟弟)

反義

又見音

分類

部首筆畫

小部 - 部首外0畫 - 共3畫

詞彙比較

詞彙比較表華語詞目:小
詞彙 音讀
鹿港偏泉腔 sió
suè
三峽偏泉腔 sió
serè
臺北偏泉腔 sió
suè
宜蘭偏漳腔 sió
臺南混合腔 siór
高雄混合腔 siór
金門偏泉腔 sió
馬公偏泉腔 sió
新竹偏泉腔 sió
suè
臺中偏漳腔 sió