• tòng

又唸作

  • tùn

釋義

 1. 量詞 計算重量的單位。1噸等於1000公斤。借自日語「トン」。

  第1項釋義的用例:

  • 三噸半的貨車扣除車身重量,會使載大約一千五百公斤的貨。
   Sann tòng puànn ê huè-tshia khàu-tû tshia-sin tāng-liōng, ē-sái tsài tāi-iok tsi̍t-tshing gōo-pah kong-kin ê huè.
   (三噸半的貨車扣除車身重量,可以載運大約一千五百公斤的貨。)