• tsán

釋義

 1. 形容詞 很好、很棒。

  第1項釋義的用例:

  • 這台跤踏車真正有夠讚。
   Tsit tâi kha-ta̍h-tshia tsin-tsiànn ū-kàu tsán.
   (這台腳踏車真的很棒。)

又見音

部首筆畫

言部 - 部首外19畫 - 共26畫