• phia̍h

釋義

 1. 名詞 麻疹。

  第1項釋義的用例:

  • 出癖
   tshut-phia̍h
   (出麻疹)

  第1項釋義的近義:

近義

又見音

分類

部首筆畫

疒部 - 部首外13畫 - 共18畫

詞彙比較

詞彙比較表華語詞目:痲疹
詞彙 音讀
鹿港偏泉腔 出癖 tshut-phia̍h
三峽偏泉腔 出茅仔 tshut-m̂-á
出癖仔 tshut-phiā-á
臺北偏泉腔 出痲仔 tshut-muâ-á
出癖 tshut-phia̍h
宜蘭偏漳腔 出癖仔 tshut-phiā-á
臺南混合腔 出痲仔 tshut-muâ-á
出癖 tshut-phia̍h
高雄混合腔 出癖仔 tshut-phia̍h-á
金門偏泉腔 出癖 tshut-phia̍h
馬公偏泉腔 出皰仔 tshut-phōo--á
新竹偏泉腔 出癖 tshut-phia̍h
ha-sí-khah ha-sí-khah
臺中偏漳腔 出癖 tshut-phia̍h
出痲仔 tshut-muâ-á