• iân

釋義

 1. 名詞 人與人或事物之間遇合的機會。

  第1項釋義的用例:

  • 這个囡仔真有我的緣。
   Tsit ê gín-á tsin ū guá ê iân.
   (這個孩子跟我特別投緣。)
  • 若有緣就會相拄。
   Nā ū-iân tō ē sio-tú.
   (若有緣就會相遇。)

部首筆畫

糸部 - 部首外9畫 - 共15畫