• suān

又唸作

  • suan

釋義

 1. 動詞 從小孔噴出水柱。

  第1項釋義的用例:

  • 水莫漩來漩去。
   Tsuí mài suān lâi suān khì.
   (不要把水柱噴來噴去。)
 2. 動詞 撒尿。

  第2項釋義的用例:

  • 尿莫亂漩。
   Jiō mài luān suān.
   (不要亂撒尿。)
  • 狗莫牽來遮漩尿。
   Káu mài khan lâi tsia suān-jiō.
   (狗不要牽來這裡撒尿。)
 3. 動詞 以粗俗言語咒罵他人。

  第3項釋義的用例:

  • 伊按呢共人漩,實在有夠無水準!
   I án-ne kā lâng suān, si̍t-tsāi ū-kàu bô tsuí-tsún!
   (他這樣咒罵人,真的非常沒水準!)

部首筆畫

水部 - 部首外11畫 - 共14畫