• tsē

釋義

 1. 名詞 本指防禦盜匪的柵欄,現在多引申為村落、堡壘。

  第1項釋義的用例:

  • 趙家寨
   Tiō-ka tsē
   (趙家寨)
  • 營寨
   iânn-tsē
   (營寨)
 2. 名詞 盜寇聚集的地方。

  第2項釋義的用例:

  • 山寨
   suann-tsē
   (山寨)
  • 賊寨
   tsha̍t-tsē
   (賊窟)

分類

部首筆畫

宀部 - 部首外11畫 - 共14畫