• tsa̍h

釋義

 1. 動詞 截、遮斷。

  第1項釋義的用例:

  • 閘水
   tsa̍h tsuí
   (切斷水源)
 2. 動詞 攔阻、擋住。

  第2項釋義的用例:

  • 閘佇半路拍人。
   Tsa̍h tī puànn-lōo phah--lâng.
   (堵在半路上打人。)
  • 頭前的人閘咧,啥物都看袂著。
   Thâu-tsîng ê lâng tsa̍h--leh, siánn-mih to khuànn bē tio̍h.
   (前面的人擋住,什麼都看不到。)
 3. 名詞 遮欄牆、遮物。

  第3項釋義的用例:

  • 水閘
   tsuí-tsa̍h
   (水門)
  • 雨閘
   hōo-tsa̍h
   (遮雨棚)

部首筆畫

門部 - 部首外5畫 - 共13畫

異用字