• tsi̍t

釋義

 1. 數詞 數目。

  第1項釋義的用例:

  • 一蕊花
   tsi̍t luí hue
   (一朵花)
 2. 形容詞 全部的、整個的。

  第2項釋義的用例:

  • 紅嬰仔哭甲一身軀汗。
   Âng-enn-á khàu kah tsi̍t sin-khu kuānn.
   (小嬰兒哭得滿身大汗。)

  第2項釋義的近義:

 3. 副詞 表示時間短、數量少、程度輕等。

  第3項釋義的用例:

  • 一睏仔
   tsi̍t-khùn-á
   (一下子)
  • 一絲仔
   tsi̍t-si-á
   (一點點)

又見音

分類

部首筆畫

一部 - 部首外0畫 - 共1畫

異用字